Ons motto:

Als je de (duik)bladen er op naslaat is er altijd wel weer iets te lezen over noviteiten en wordt daarbij meestal geappelleerd op onze bestedingsdrang. Over de duikveiligheid verschijnen mondjesmaat ook wel wat artikelen, maar zelden wordt daarbij de vinger op de ‘zere’ plek gelegd.  Kort door de bocht mag de duiksport alles kosten, maar…opleidingen en herhalingscursussen ten behoeve van je eigen of andermans veiligheid en/of de jaarlijks noodzakelijke duikmedische keuring, zijn bij voorbaat al te duur en worden veelal ook nog overbodig gevonden. Op basis van onze ervaringen in de praktijk van o.a. de duiksport, de duikongevallen (rapportage) en (niet gerapporteerde) bijna ongevallen, de duikkeuring uitslagen en de toenemende bewegingsarmoede maken wij ons dus zorgen om de duikveiligheid.

 

 

Onze missie:

Wij gaan er vanuit dat duiksportliefhebbers de duiksport beoefenen vanuit hun hobby en daarbij risico’s vermijden en zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf en hun buddy. Dat impliceert dat je er alles aan doet om die veiligheid te garanderen en dus beschikt over goedgekeurde duikuitrusting, een voldoende duikopleiding voor je geplande duik, een goede fysieke en mentale conditie en een recent duikmedisch keuringsrapport waaruit blijkt dat er geen medische gronden zijn waarom je niet mag duiken. Ben je verantwoordelijk voor een groep duikers als reisleider en/of Instructeur dan zul je daarnaast ook nog over diverse reddingsmaterialen ( aed, ehbo trommel, zuurstof – koffer..) moeten beschikken en daar een opleiding en jaarlijkse retraining voor hebben gehad. Vaak zien mensen ‘door de bomen het bos niet meer’ en wordt hen van alles wijsgemaakt op basis van napraat informatie. In die zin ben je dus geholpen met een gericht en …beargumenteerd advies. Heb je nu naar eigen inzicht ergens een gemis op dit terrein, dan kunnen wij dat specifiek voor jou invullen en die individuele vraag dus professioneel oplossen. Kortom een betaalbare maatwerk oplossing.

 

 

Wie zijn wij:

Bij de opkomst van de recreatie duiksport eind jaren ’70,  stonden ook wij als cursist aan de waterkant en zijn nadien doorgegroeid naar het Instructeur Trainer niveau binnen de diverse Duiksport- / Duiksport Veiligheid organisaties. We hebben het dus allemaal zelf in de praktijk meegemaakt en zijn ook getuigen geweest van de minder positieve kanten van de snelle groei van de duiksport. Daar wij naast de sportduik hobby beoefening zelf ook al sportdocent of arts waren,  kwamen we dus niet onbeslagen ten ijs en hebben we veel voordeel gehad bij de reeds aanwezige kennis. Zodoende zijn we allemaal doorgegroeid naar het level van Instructeur Trainer. Dat wij in 1994 in Nederland al als eersten aan de slag waren met de AED apparatuur; terwijl alle gevestigde organisaties nog aan het debatteren waren over de big wet en wat er nu wel en niet mocht;  getuigt van onze ‘no nonsense’ aanpak. Wij zijn uiteraard niet DAN Europe dat gevestigd is in Italië. Wij zijn voornamelijk actief in de BeNeLux markt. Gezien de vele websites die er inmiddels al gereserveerd waren, hebben we noodgedwongen deze URL keuze moeten maken.   

 

 

Wat bieden wij:

Het zal jou toch niet gebeuren dat je je zaken niet in orde hebt en daarom niet kunt of mag gaan duiken (al dan niet met je buddy of cursisten) terwijl je net op je bestemming bent aangekomen. !!

Onze slogan : “be prepared” !!

En DAARVOOR ben je bij ONS aan het juiste adres.!!

“Ben jij bereid in te grijpen in geval van nood?”

Copyright 2018 EME Prevent & Rescue International - Peelmanserf 10 5706 JZ  HELMOND - T: +31 492 590 591 - E: info@eme.nl