Medicinale Zuurstof

Medicinale Zuurstof

Inleiding:

Over het gebruik van zuurstof in de Eerste Hulpverlening situatie bestaan grote misverstanden die helaas regelmatig en al jaren op rij, worden her – bevestigd door uitspraken van leden of vertegenwoordigers van zowel de professionele (ambulance, brandweer) en leken (ehbo organisaties) hulpverlening instanties.

Op basis van die napraat informatie worden directies, besturen, inspecties en exploitanten die op enigerlei wijze iets van doen hebben met het beheer, de exploitatie of handhaving binnen de WHVBZ c.q. badinrichtingen en zwembaden en /of recreatieplassen heel vaak of zelfs meestal op het verkeerde been gezet.

Vermeende broodroof, monopolisering, eigen belang of wat dies meer zij… vormt vermoedelijk de basis voor het hardnekkig rond blijven bazuinen en rondwaren van deze onpraktische en levensbedreigende boodschap. Maar ja…als het maar steeds herhaald wordt en je kijkt niet verder dan je neus lang is…. “dan zal het wel zo zijn” !!

Het gebruik van “medische” zuurstof:

Een willekeurige greep uit de onzin die over zuurstof verstrekking wordt uitgekraamd:   

  • Het is medisch handelen en valt in het kader van de B.I.G. wet onder ‘voorbehouden handelingen’ en kan en mag dus niet door leken worden gegeven.
  • Het is gevaarlijk om te verstrekken of toe te dienen.
  • Er zijn zeer veel contra indicaties om zuurstof te mogen verstrekken
  • Het is alleen nog maar op recept via de apotheek beschikbaar
  • Als badinrichting of zwembad hoef je dat niet beschikbaar te hebben
  • Zuurstof toedienen is voorbehouden aan de ambulance
  • Een zuurstofkoffer hoort niet tot mijn zorgplicht als ondernemer/exploitant
  • Een EHBO –er, Lifeguard of BHV -er mag hier niet mee werken…..etc.

Het geven van medicinale zuurstof is geen ‘voorbehouden handeling’ in het kader van de BIG wet , echter ….indien men zuurstof gaat toedienen aan een drenkeling (zwemmer) of andere gewonde water-/recreatiesporter (bv: duiker, surfer, zeiler,..) moet men (ter voorkoming van het aanbrengen van mogelijke schade door het onoordeelkundig gebruik hiervan) wel een zuurstofkoffer bedieningscursus gevolgd hebben om dit verantwoord te kunnen doen.

Het verstrekken van medicinale zuurstof via een vraagsysteem of via het ‘non – rebreathing’ masker is één van de eerste Eerste Hulpverlening handelingen die men toepast bij een zelf ademend en niet bewusteloos slachtoffer.

Het verstrekken van medicinale zuurstof ; nadat de drenkeling vakkundig uit het water is verwijderd; is volgens Prof. Dr. Bierens, hoogleraar urgentiegeneeskunde aan de V.U. te Amsterdam, zoals onomwonden uitgesproken tijdens meerdere congressen, symposia en lezingen en weergegeven in diverse publicaties over dit onderwerp; van kritiek belang voor de overleving- c.q. terughaalkansen van een drenkeling.

Zuurstof is één van de elementen van de brand drie- of vijfhoek zoals beslist bekend uit de module kleine blusmiddelen van de BHV cursus. De aanwezigheid van open vuur ; dus ook een brandende sigaret; is dus ongewenst. Zo zijn er nog een aantal omgevingsfactoren die het gebruik van de zuurstof riskant of ongewenst maken, maar dat zegt dus niets over de zuurstof zelf !!  Uiteraard worden die beperkende factoren tijdens onze cursus uitvoerig toegelicht.

Als openbaar toegankelijke locatie met een kans op verdrinking (zwemwater) is het noodzakelijk dat (verdrinking) natuurlijk te voorkomen, maar..indien het dan ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch gebeurd, dien je daar vervolgens wel adequaat op te kunnen reageren. Dat impliceert kort door de bocht: de signalering, het veilig uit het water halen en zuurstof geven en indien noodzakelijk reanimatie toepassen; waarbij uiteraard de professionele hulpverleners inmiddels gealarmeerd zijn.

Zonder de aanwezigheid van o.a. een AED, Backboard, Zuurstofkoffer en getrainde personeelsleden om daarmee te kunnen werken is dat uitgesloten en heb je een probleem !!.

Bij de Stichting Save and Care; die zelf fervente duikers en duik- en -keuring artsen in hun midden hebben bij het  duikmedisch keuringscentrum bij het Oostvoornse meer, is ruime ervaring opgedaan met dagrecreanten, duikers en surfers.  Ook hun professionele mening is, dat de  beschikbaarheid van een zuurstofkoffer aan de waterkant een primaire noodzakelijkheid en taak is voor het bestuur en/of de instructeur van de duikvereniging. De praktijk van alle dag aan de waterkant is ; uiteraard de goede niet te na gesproken; schrikbarend en duid op onwetendheid, gemakzucht en grote nonchalance.    

Juist de EHBO –er / BHV-er en/of Lifeguard zijn bij uitstek de aangewezen personeelsleden om hiermee te laten werken en om ze na het doorlopen van de juiste cursus in het correcte gebruik van de zuurstofkoffer, deze zuurstof ook daadwerkelijk te laten verstrekken.     

Behalve de specifieke zuurstof aanbeveling zijn er uiteraard nog een aantal andere zeer relevante en goed onderbouwde uitspraken gedaan, zoals o.a. de noodzaak in de training van lifeguards / toezichthouders in het gebruik van de zuurstofkoffer en de aanwezigheid hiervan. (zie o.a.: Congres of Drowning / IJmuiden)

Met name voor de thuiszorg patiënten maar ook voor andere gebruikers is de medische zuurstof als antwoord op een medische vraag / probleem via de apotheek als ‘verlengde arm constructie’ en op recept beschikbaar. Dat heeft met name te maken met de Europese regelgeving en de registratie van medische zuurstof als geneesmiddel en alle daarbij behorende extra controles en waarborgen. Daar de gemiddelde apotheker natuurlijk zelf geen zuurstof op druk in eigen beheer gaat op slaan, zal de medische zuurstof geleverd gaan worden door daartoe bevoegde toeleveranciers (die voordien die zuurstof ook al leverde natuurlijk). Via de sites van de ziektekostenverzekeraars is dat qua vergoedingen en structuur verder ook allemaal eenvoudig traceerbaar.

De watersportrecreant  c.q. duiksportinstructeur met eigendomsflessen (die dus niet gehuurd worden) krijgt natuurlijk geen zuurstof op recept en dat ook niet vergoed door de ziektekostenverzekeringen. Een mogelijk voordeel bij het gebruik van een huurconstructie via een zuurstofleverancier is dat de fabrikant / toeleverancier verantwoordelijk is voor de keuring en de vulling van de aangeleverde zuurstoffles en dat je daar zelf als eindgebruiker vanaf bent. Groot bijkomend nadeel is dan, dat je afhankelijk wordt van de toeleverancier qua beschikbaarheid en maatvoering van zuurstof cylinders en prijsstelling en er ‘problemen’ ontstaan met het gevuld krijgen van je eigen flessen en je als het ware met een grote hoeveelheid “niet vulbare” of  niet meer te gebruiken zuurstofflessen zou komen te zitten. Hier is nog niet echt een marktrelevante en voor de zelfstandige ondernemers bruikbare oplossing voor gevonden.

Medische zuurstof is uiteraard ook aanwezig in een ambulance en zodra die wordt gealarmeerd is dat dus onderweg. De tijd die er verloren gaat tussen het alarmeren en arriveren is voor een drenkeling van levensbelang. Het onmiddellijke gebruik van de aanwezige Zuurstofkoffer is dus van kritiek belang om de ambulancebroeders bij aankomst nog zinvol werk te kunnen laten verrichten, bij de inmiddels op het droge geplaatste drenkeling.  

Bij een kleine groep mensen met chronisch longaandoeningen (vb:COPD) is er een kans dat men daarbij minder gaat ademen, waardoor het CO2 in het bloed kan gaan stijgen. Dat is minder schadelijk dan een zuurstof tekort en …de kans dat men deze patiënt aantreft als watersport slachtoffer is uiterst ongeloofwaardig. Patiënten die aan huis gekluisterd zijn met thuiszuurstof service zien we in principe niet als ‘wakeboarder’ op het Noordzee strand, als duiker in het Oostvoornse Meer of als zeiler op het IJsselmeer.

Wij leveren zuurstofkoffers voor gebruik bij de brandweer, badinrichtingen en zwembaden, recreatieplassen, watersportcentra, reddingsbrigades,(huis)artsen, duikartsen, duikverenigingen en duikinstructeurs.

 

Wij verzorgen ALLE relevante leken hulpverlener en Instructeur cursussen voor het verantwoord omgaan met medicinale zuurstof in de acute Eerste Hulpverlening situatie op maat. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ALLE mogelijke/beschikbare maskeropties, mede afhankelijk van de wens en het werkterrein van de cursist.

 

     

Copyright 2018 EME Prevent & Rescue International - Peelmanserf 10 5706 JZ  HELMOND - T: +31 492 590 591 - E: info@eme.nl