Alle materialen vanaf AED tot en met Zuurstofkoffer

Heeft u elders of via ons de juiste opleiding(en) genoten dan is het natuurlijk ook belangrijk om de wettelijk noodzakelijke Eerste Hulpverlening apparatuur in uw bezit te hebben. Vanwege de zorgplicht, uw beroepsethiek en voorbeeldfunctie, is het een uitgemaakte zaak dat daartoe minimaal behoren: een Eerste Hulpverleningskoffer, een AED apparaat en een Zuurstofkoffer. Naast deze klinische apparatuur kunnen we u ook  voorzien van alle ‘look a like’ trainingsapparatuur, beademingsdoekjes, handschoenen, reanimatiepoppen,..etc., zodat uw cursisten van hun eigen instructeur de noodzakelijke (herhaling-) lessen kunnen ontvangen.

 

“Zuurstofkoffer en- cursus altijd noodzakelijk”

Copyright 2018 EME Prevent & Rescue International - Peelmanserf 10 5706 JZ  HELMOND - T: +31 492 590 591 - E: info@eme.nl